Välkommen till höstens aktiviteter i Hallands Kyrkosångsförbund 2019!

I höst satsar vi speciellt på våra barn- och ungdomskörer!
Fredag 13 september inledde vi terminen med en inspirationsdag för körledare med Köräventyrets ledare Maria Sandell. Hon presenterade då julmusikalen "Goda nyheter" och det helt nya materialet "Från Lucia till vintervitt"!
Lördag 26 oktober kommer Maria tillbaka och följer upp denna dag med en barn- och ungdomskördag för 7-14-åringar som får prova på de nya Lucia- och Julsångerna.

19 oktober inbjuder också Kyrkosångens Vänner i Göteborgs stift till "Sjung till glädje" - en härlig dag för alla körer och sångintresserade!

Nu är du inloggad!

Denna artikel är inte publicerad, som antyds vid rubriken ovan. Det innebär att den bara syns för den som är inloggad i redigeringsläge, och du kan jobba med den tills du tycker den är färdig innan du väljer att publicera den offentligt.

Så här redigerar du innehållet på sidan

Innehållet på hemsidan är organiserat i artiklar. Dessa har var och en sin rubrik och kan innehålla textstycken, underrubriker och bilder. Alla på hemsidan ingående element går att klicka på så en meny dyker upp, där du kan välja att redigera, flytta eller lägga till nya element. Prova att klicka på det här stycket!

Redigera kontaktdata och lägg till sidor

På din hemsida har du förmodligen ett fält med kontaktdata som alltid visas. På denna sida är det det gröna fältet längst ner i fönstret. Prova att klicka på texten där och välj Redigera.

Att lägga till en sida är enkelt. Klicka bara på Nytt menyval i menyn ovanför denna text. Du kan sedan arrangera om dina sidor i menyn genom att klicka på dem och välja Flytta upp eller Flytta ner. Vill du växla till att redigera en annan sida klickar du på den och väljer Följ denna länk. Prova dig fram!

Barnkörläger 2016

Barnkörläger 2016.

Hallandsfest 16 april i Martin Luther, Halmstad

Hallandsfest 16 april i Martin Luther, Halmstad. Ulf och Åsa Nomark var ledare för spåret "Röstvård och gospel".

Patrik Wirefeldt

Patrik Wirefeldt. delade med sig av praktiska röstvårdstips och egenkomponerade sånger.

Birgitta Rosenquist-Brorson

Birgitta Rosenquist-Brorson. vår nationella körpedagog, lyckades som vanligt inspirera körsångarna att nå nya höjder!

Hallands kyrkosångförbund