Förbunds- och utmärkelsetecken

Sveriges Kyrkosångsförbund har delat ut förtjänsttecken sedan 1946, då Musica Sacra togs fram.

Musica Sacra finns som medalj och plakett i olika utföranden.

Här kan du se hur några av förtjänsttecknen ser ut:

http://www.sjungikyrkan.nu/skf/content/utmarkelser

Medalj

För att beställa förtjänsttecken gör du så här:

- Skriv in vilka utmärkelser du vill beställa i blanketten som du hittar här:

http://www.sjungikyrkan.nu/skf/sites/default/files/Ny%20rekvisitionsblankett.pdf

- Skicka den ifyllda blanketten till:

Hallands kyrkosångsförbund
Sven Hansson
Eketångavägen 24
302 92 Halmstad

-Kassören kontrollerar att kören varit medlem i kyrkosångsförbundet i minst fem år i rad och skickar den sedan vidare till Märkesförsäljningen.

Utöver dessa finns förbundsnålar, fem- och tioårsnålar samt smycken.
Dessa säljs i Sveriges Kyrkosångsförbunds körshop
http://www.sjungikyrkan.nu/skf/content/korshop.

Hallands kyrkosångförbund