Länkar

Sveriges Kyrkosångsförbund:
www.sjungikyrkan.nu/skf/

Göteborgs stifts norra kyrkosångsförbund
www.goteborgnorra.sjungikyrkan.nu

Sjuhäradsbygdens kyrkosångsförbund:
www.sjuharad.sjungikyrkan.nu

Skara stifts kyrkosångsförbund:
www.skara.sjungikyrkan.nu

Växjö stifts kyrkosångsförbund:
www.vaxjo.sjungikyrkan.nu

Förbundet Kyrkomusik i Lunds stift:
www.lund.sjungikyrkan.nu

Länkar till övriga delförbund hittar du på Sveriges Kyrkosångsförbunds hemsida.

Lite Bach- och Händelsång, mm (Kören är inte medlem i Hallands Kyrkosångsförbund. Än)
http://www.youtube.com/watch?v=JXhAz0DOpMU

Hallands kyrkosångförbund